Informatiemap

Recreatieve ontwikkeling

Cultuurhistorische route

De provincie Limburg heeft samen met de Dienst Landelijk Gebied vanuit de Rijksoverheid het PlattelandOntwikkelingsProgramma beschikbaar gesteld waarvan de Inrichting Landelijk Gebied een onderdeel is. Op titel van het project 'Recreatieve ontwikkeling Floriadeterrein/Venlo GreenPark' is aan Venlo GreenPark een subsidie toegekend van bijna 1,6 miljoen euro. Deze subsidie gebruiken we om de volgende onderdelen te ontwikkelen;

Cultuurhistorie

De aanwezige cultuurhistorische elementen in het bos geven informatie over de manier waarop mensen in het verleden op deze plek geleefd hebben. Deze elementen willen we behouden voor toekomstige generaties. Onderdelen van deze cultuurhistorische elementen zijn:

  • de 21 grafheuvels vanaf de Neolithicum tot de ijzertijd;
  • een veekraal met daaraan gekoppeld wallensysteem uit de Middeleeuwen;
  • historische wegen;
  • de St. Janskapel;
  • de St. Janshoeve.

Bekijk hier een filmpje over de cultuurhistorische route

Aanleg van routes

Door het gehele bestaande bos zijn routes aangelegd. Hierdoor kunnen de bezoekers de cultuurhistorische elementen van het terrein zelf beleven. Na de Floriade worden de routestructuren opgenomen in de landelijke fiets- en wandelnetwerken. Ook worden er een tweetal aftakkingen opgenomen van de snelfietsroute Greenport Bike-way (de fietsroute van station Venlo naar station Horst-Sevenum) naar Venlo GreenPark. Op diverse plekken worden natuurlijke speelvoorzieningen gerealiseerd. Op belangrijke plekken worden bovendien banken geplaatst die de nadruk op de bijzondere betekenis van deze plekken leggen en waar bezoekers even kunnen uitrusten en genieten.

Bekijk de cultuurhistorische elementen en routes op de kaart »

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn PlattelandOP-Zuid Europees Economisch Stimuleringsprogramma Provincie Limburg Platteland in uitvoering Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie