Informatiemap

Ontsluiting

EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. OP-Zuid geeft aan dat het een fonds betreft voor de uitvoering van het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland, waar de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland onder vallen. Vanuit OP-Zuid is aan Venlo GreenPark samen met de provincie Limburg 5,2 miljoen euro toegekend voor een goede ontsluiting van Venlo GreenPark. De middelen zijn ingezet voor de aanleg van:

  • Greenportlane;
  • Fiets- en voetgangersverbinding;
  • Entrees;
  • Reconstructie St. Jansweg;
  • Reconstructie Heierkerkweg.

Bekijk deze punten op de kaart »

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! OP-Zuid Europees Economisch Stimuleringsprogramma Provincie Limburg