Informatiemap

Andere subsidies

Ceres

Venlo GreenPark heeft in 2008 vanuit het Europees stimuleringsprogramma een Ceres subsidie ontvangen van 1.030.664 euro. Deze middelen zijn ingezet bij de voorbereidingen en de realisering van de hoofdaansluiting op de St. Jansweg, de Heierkerkweg en de fiets- en voetgangersverbinding.

Mensgerichte Natuur

Venlo GreenPark heeft vanuit de provincie Limburg een subsidie ontvangen van 450.000 euro voor het inrichten van het landelijk gebied op Venlo GreenPark. Hiervoor is de aanleg van groen in het gebied gerealiseerd.

BREEAM-NL certificering

Van de provincie Limburg heeft Venlo GreenPark 10.000 euro ontvangen. Dit in het kader van de BREEAM-NL certificering. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen.