Informatiemap

Smartspaces

Villa FloraSmartspacesSmartspaces

Toelichting

Dit project is uitgevoerd als vervolg op de succesvolle subsidieverwerving voor Villa Flora. Hierdoor is duidelijk geworden dat Villa Flora ook op Europese schaal een bijzonder gebouw is en als pilot een voorbeeld kan zijn op energiebesparing binnen publieke gebouwen en daarmee voor de markt. In dit project is sprake van 26 Europese partners binnen 8 landen. Venlo is één van de 11 pilotsites.

Energie is een thema binnen de nieuwe Interreg programma’s. De ervaring en het netwerk van de Stichting Greenport Venlo kan worden ingebracht om een vervolg project op te zetten en te profiteren van de behaalde resultaten.

Algemeen

Smartspaces; een uniek concept voor energiebesparing.

Smartspaces is een Europees project dat als doel heeft om energiebesparing te realiseren in publieke gebouwen door middel van slimme ICT toepassingen. Het project is gestart in 2012 en wordt door 26 partners in 8 landen uitgevoerd binnen 11 projecten. Publieke gebouwen in Europa kunnen aanzienlijk energiezuiniger worden door toepassing van ICT. De gebouwde omgeving neemt ongeveer 30 % van het totale Nederlandse energieverbruik voor haar rekening. Energiezuinig bouwen kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot. Daarom is de ambitie om in Nederland steeds energiezuiniger te bouwen; vanaf 2020 zelfs energieneutraal.

51% minder energieverbruik dankzij het ontwikkelde concept. Dit verbruik komt overeen met 170 huishoudens.

Gebruikers

Een van de belangrijkste aandachtspunten is de terugkoppeling naar de gebruikers.

Immers Smartspaces is niet alleen bedoeld om ICT in te zetten tegen de verspilling van energie, maar ook om gebruikers en bezoekers bewust te maken van energieverbruik van een gebouw, zowel in nieuwe als bestaande gebouwen De medewerkers van de bedrijven hebben toegang tot een webportal, waarop informatie wordt gepresenteerd over het energiegebruik van de ruimte waarin de medewerker zich bevindt. Aan de hand van een dashboard is duidelijk af te lezen hoeveel energie wordt gebruikt in relatie tot het vooraf gestelde doel.

47% minder ziekteverzuim en 60% minder klachten over binnenklimaat.

Cradle to cradle

De pilot in Nederland is Villa Flora, een groen duurzaam kantoorgebouw op Venlo GreenPark.

De pilot in Nederland is Villa Flora, een groen duurzaam kantoorgebouw op Venlo GreenPark . Villa Flora is een imposant glazen gebouw van ruim dertig meter hoog waar de innovatie vanaf straalt. Want het transparante Villa Flora is méér dan een gebouw met een hoge icoonwaarde vanwege zijn verschijningsvorm. Met alle gecombineerde state of the art milieutechniek is het ook een landmark van duurzaamheid en het epicentrum van de cradle to cradle uitgangspunten. Dit gebouw is zo flexibel gebouwd dat het altijd kan worden aangepast aan de laatste stand van duurzame techniek en is daarmee een voorbeeld in de cradle to cradle aanpak van de Regio Venlo.

Technologie

De 250 meetpunten in het gebouw dragen zorg voor het verkrijgen van zoveel kennis dat daarmee ook de andere projecten in Europa hun voordeel ermee behalen.

De duurzame innovaties in Villa Flora zijn indrukwekkend: warmtewisselaars die met een zeer hoog rendement de aanwezige energie uit het glazen expo-deel halen; zonnecellen op de luifel; koude/warmteopslag met een warmtepomp met een extreem hoog rendement voor een aangenaam klimaat; intelligente lichtregelsystemen; liften die energie opwekken; een biovergistingsinstallatie die afvalwater omzet in groen gas en een holle betonconstructie.

Het project wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie vanuit het CIP ICT Policy Support Programme (Grant agreement no. 297273)

Bekijk de folder

 

Meer info:

www.smartspaces.eu
​jan.vanhees@regiovenlo.nl