Informatiemap

FoRWaRD

FwbgFoodwasteF1

Voedselherwaardering en reductie voedselverspilling

Ontwikkeling van een gratis online-trainingsplatform voor vertegenwoordigers uit de voedselproductiebranche

Achtergrond

Europa schenkt via haar beleid aandacht aan het verbeteren van duurzame voedselproductie door het terugdringen van voedselverspilling en optimalisatie van levensmiddelverpakkingen . Het Europees parlement wil met de ondersteuning van projecten dat de voedselverspilling in 2025 met de helft is teruggedrongen.

Voor meer informatie http://ec.europa.eu

“Als er niets wordt gedaan, zal de voedselverspilling in 2020 tot 40% stijgen”

Het doel van het project FoRWaRd (Food Recovery and Waste Reduction) is via een gratis online-trainingsplatform voor vertegenwoordigers uit de voedselproductiebranche te ontwikkelen. Uitgangspunt is een praktische handleiding om binnen de eigen organisatie een programma op te zetten, dat is gericht op de vermindering van voedselverspilling en de herwaardering van levensmiddelen die dan beschikbaar komt voor voedselbanken.

Belangrijkste doelstellingen

Het uitstippelen van gemeenschappelijke strategieën voor de vermindering van voedselverspilling en het hergebruik van de niet-verkochte voedingsmiddelen

Het opleiden van mensen die actief zijn in de voedselketen in twee richtingen:

  1. Het reduceren van voedselverspilling, waardoor geld in de keten wordt bespaard;
  2. Het herwaarderen van niet-verkocht voedsel, waardoor het alsnog voor menselijke consumptie kan worden gebruikt.

Met hulp van ICT creëren van een virtuele ruimte waarin opleidingsmateriaal beschikbaar is.

Het project is in Nederland uitgevoerd vanuit Greenport Venlo in samenwerking met 7 Europese landen.

Enkele feiten over voedselverspilling

Mondiaal wordt ongeveer een derde van het voedsel voor menselijke consumptie weggegooid – dat is ca. 1,3 miljard ton per jaar (één derde van de gehele productie), volgens gegevens van de FAO. Dit betekent dat per persoon 180 kg per jaar weggooid wordt. Hierdoor gaat ieder jaar voor een totaalbedrag van € 600 miljard verloren.

Het project heft geleid tot;

  1. E-reading (een eerste versie voor E-learning binnen de voedselketen)
  2. Minigame
  3. Filmpje
  4. Aanzet voor een brokering platform

In overleg met de HAS en de partners wordt geprobeerd de voorliggende tool verder te ontwikkelen

Bezoek onze website www.foodrecoveryproject.eu of www.greenportvenlo.nl voor meer informatie over het project.

Dit project wordt ondersteund door financiering van de Europese Commissie. In dit document wordt slechts de mening weergegeven van de projectuitvoerders; de Commissie is niet verantwoordelijk voor welk gebruik dan ook van de informatie van dit document.

Bekijk de flyer

 


Greenport Venlo                                                  Lifelong Learning Programma

Innovatiecentrum Greenport Venlo                                                  GreenBrains​​