Informatiemap

BTC

source B

Haalbaarheidsstudie Bio Treat Centre

Doel van het project is de realisatie van een ‘fysiek’ open innovatie –concept, met name gericht op de verbinding tussen ruwe biomassa en uiteindelijke hoogwaardige producttoepassingen.

Het BioTreatCenter Brightlands Campus Greenport Venlo geeft invulling aan de behoefte van en urgentie bij zowel marktpartijen als kennis- en onderwijspartners voor realisatie van een ‘fysieke’ kennisintensieve omgeving op het gebied van pretreatment 1van biomassa-(rest-)stromen (met name tuinbouwgerelateerd) ten behoeve van de verdere verwerking tot industriële producten . Een concrete conceptvertaling naar een open innovatie platform dat bijdraagt aan het verder verkorten van de ‘time – to – market’ van biobased gerelateerde innovatietrajecten in de regio sluit goed aan op overige ontwikkelingen in de Provincie Limburg op het gebied van biobased economy en kan na realisatie het innovatief ecosysteem op dit thema – zoals ook geformuleerd door het Samenwerkingsverband Source B – verder completeren.

Binnen het BTC vinden ondernemers, ontwikkelaars en kenniswerkers de ideale voedingsbodem voor optimalisatie van eigen technologie, ontwikkeling van proof-of-concepts, opzet van nieuwe samenwerkingsverbanden en onderwijsconcepten op het gebied van bioraffinage en pretreatment van biomassa.

Ten aanzien van een eerste beeld- en conceptvorming van het BioTreatCenter (o.a. fysieke inbedding Venlo GreenPark, inzicht stakeholders en mogelijke participaties in realisatiefase) wordt een kortdurende eerste plan- /haalbaarheidsfase ingezet die de basis moet zijn voor de concrete realisatie.

1 Pretreatment van biomassa: Het tot op bepaald niveau voorbewerken van biomassa tot een hoogwaardig halffabrikaat.