Informatiemap

Volantis naar Villa Flora in Venlo

VillaFlora16
12 december 2011

Ingenieursbureau Volantis vestigt haar hoofdkantoor in Villa Flora op het Floriade terrein in Venlo. Villa Flora is het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland. Volantis neemt ongeveer 1.000 m2 af op de derde en vierde etage Het complex dat in oktober is opgeleverd telt in het totaal 10.000 m2.

Het kasgedeelte ter grootte van 7.000 m2 wordt momenteel ingericht als binnenexpositie voor de Nederlandse Tuinbouw Raad. Na de Floriade gaat het gebouw dienstdoen als kantoorgebouw op Venlo GreenPark. Villa Flora is eigendom van de Villa Flora Exploitatiemaatschappij. Het wordt mede gesubsidieerd door Provincie Limburg en Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Villa Flora herbergt als icoon voor de regio vele nieuwe bouw- en installatietechnieken die als basis voor toekomstige huisvestingsontwikkelingen kunnen dienen. Met de komst van Volantis is het kantoorgedeelte nagenoeg geheel verhuurd voor de periode aansluitend aan de Floriade. Op de vestiging in Venlo werken straks 32 van de 55 Volantis-medewerkers.

‹ Terug naar het nieuwsoverzicht