Informatiemap

Europese subsidie voor aanleg basisinfrastructuur

27 augustus 2009

Regio Venlo heeft van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een Europese bijdrage ter grootte van € 894.943 euro ontvangen voor de aanleg van de basisinfrastructuur Floriade- Venlo GreenParkterrein. De subsidie wordt verstrekt in het kader van het CERES-programma Noord- en Midden Limburg 2000-2006 in de vorm van een zg. EFROinvesteringssubsidie.

De subsidiegever is van mening dat het project bijdraagt aan de ontwikkeling en structurele aanpassing van de regio, waarop het CERES- programma van toepassing is. Dit met name door realisatie van voorwaardenscheppende infrastructuur voor de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenpark en de Floriade 2012.

Voor evt. nadere informatie betreffende het subsidiebesluit kunt u contact opnemen met het programmamanagement CERES Noord- en Midden Limburg, 043 - 389 72 48

‹ Terug naar het nieuwsoverzicht